Xuyên qua trường sinh bất tử thành đế tuấn

Hiện tại mình vừa chỉnh sửa lại các chương truyện 98 , 181 ,182 , 168 , 169 , 178 , 145 , 143 , 144 , 142 , 141 , 136 , 133 , 121 , 120 ,114 ,111 và cho đăng lại nên khi đọc các bạn hãy chịu khó đọc các chương đã chỉnh sửa đừng đọc các chương cũ giùm mình !

Chân thành cảm ơn !!

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.