Tà Vô Phong tay cầm Hắc Ma đao, đứng ở Lăng Tiêu thành đỉnh, y điệp vù vù, bễ nghễ thiên hạ quần hùng, cười to nói: “Đời này, ta hận trời, thiên đô đều phải sợ ta 3 phần! Các ngươi nói ta là Tà Ma Ngoại Đạo, lại có thể thế nào? Các ngươi những thứ này rác rưởi, có ai có thể ngăn được trong tay của ta đao?”

Đầu thai làm người, Tà Vô Phong quyết tâm muốn đứng ở trên đỉnh thế giới, đem thế gian thiện ác tất cả đều giẫm đạp lên dưới chân!

Quyển sách tự thuật một cái dã tâm bừng bừng, lòng dạ ác độc cơ trí người, từng bước từng bước lật đổ triều đình, thành tựu Đệ nhất Đế Vương cố sự!

Hệ thống tu luyện:
Hội Khí Cảnh cùng Ý Khí Cảnh
I. Hội khí cảnh
1. Võ giả (nhất – cửu giai)
– Tiểu vô cảnh: 0 – 3 trọng
– Đại vô cảnh: 4 – 9 trọng
2. Võ sư (nhất – cửu giai)
– Tiểu đạo cảnh: 1 – 3 trọng
– Đại đạo cảnh: 4 – 9 trọng
3. Võ tông (nhất – cửu giai)
– Tiểu thiên cảnh: 1 – 3 trọng
– Đại thiên cảnh: 4 – 9 trọng
II. Ý khí cảnh
….
(From Đạo Hữu yuehajime )

Lịch ra chương :Mỗi ngày 3c -Trong tuần sẽ đăng 5 ngày ,2 ngày sẽ không đăng ,có NP ,đậu sẽ bạo chương ~5 NP bạo 2c,đậu càng nhiều càng nhiều chương
8h~11h sáng hoặc 7~8h tối

Ps: Đọc dạo qua thấy main lãnh khốc,quyết đoán thông minh,dự là một bộ truyện khá hay về võ tu,ngoài ra vì bộ này mình làm kỹ(vừa đọc vừa làm) nên sẽ khá chậm,có gì các đạo hữu ủng hộ buff các kiểu để mình cố làm nhanh thêm nha ^^ UwU

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.