【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Siêu thứ nguyên nữ tử ngục giam 】 quản ngươi cái gì nữ thần nữ đế, đến ta Vương Tam ngục giam đều phải xuống đất làm việc!

Nữ tù Tsunade, lấy trồng rau tích phân thăng cấp đại nhẫn thuật!

Diễm Linh Cơ muốn đổi một bộ văn phòng nữ bí thư chế phục, Vương Tam sẽ ưa thích. . .

Hải tặc nữ đế lấy trồng rau tích phân, đổi 1 tinh công pháp một bộ!

Đồ Sơn Nhã Nhã vừa ý một cái quần mới ~

Tiểu Long Nữ. . .

Morgana: Trước đó nói tốt bản vương chỉ làm việc cầm tích phân, không làm loại chuyện đó!

Ngạn: Đây là nơi nào? Ta thành nữ tù? (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Truyện vào vip 100%. Ngày tạm thời ra từ 10-20c cho đủ điều kiện 3 ngày. Sau khi vào vip sẽ bạo chương.

✎ Danh sách đề cử bạo chương( có text):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/3c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/3c
✎ Danh sách đề cử bạo chương( hết txt phải scan):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/3c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/1c
✏✏✏ Kim Sa Châu/2c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/1c

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.