【 b.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Quả chấn động tại Fairy 】 giới thiệu tóm tắt:

Một cái có quả chấn động năng lực người, tại Fairy Tail trong thế giới cố sự. (bản cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Lâu lâu mới kiếm được bộ Fairy Tail nên làm đọc giải trí, bộ này không có txt lậu ta cũng không cho vào vip mà bên trung vào vip chương 63 nên sau đó phải scan, đến lúc đó dựa theo mức buff thêm chương, mong các đạo hữu thấy hay thì buff ủng hộ truyện để truyện ra được nhiều hơn.

Ngày ra từ 10-20c đến khi hết txt

✎ Danh sách đề cử bạo chương( có text):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/2c
✏✏✏ Kim Sa Châu/3c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/2c
✎ Danh sách đề cử bạo chương( hết txt phải scan):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/2c

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.