Nguyên thuỷ chi khí tràn ngập nguyên thuỷ vũ trụ. Rồi sau đó vạn vật xuất hiện. Hắn là 1 sinh linh đc tạo ra bởi 1 kẻ sắp chết. Hắn k tại trong luân hồi. Hắn k tại dưới thiên đạo. Hắn đi lên bằng đôi chân mình. Chứng 3000 đại đạo. Diệt 3000 đại đạo. Đạp đổ thiên đạo. Hắn là chí tôn. Vô số kỉ nguyên qua đi. Hắn đã trở lại. Để trả thù. Để bảo vệ vũ trụ này. Hắn làm chí tôn

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.