Đi ngược chiều Chư Thiên Vạn Giới giới thiệu tóm tắt: luyện võ, mới đầu khó, trung gian khó, càng về sau càng khó.

Võ giả, đỉnh thiên lập địa.

Thiếu niên Tông Sư, một người một súng, đi ngược chiều Chư Thiên, chinh chiến Vạn Giới

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.