Long Hoàng Vũ Thần

Tác giả:
Lượt Xem:
163
Nguồn:
truyencv
Tình Trạng:
Long Hoàng Vũ Thần Poster

Đánh giá

Lăng Vân độ kiếp thất bại, xảy đến Địa Cầu mạt pháp thời đại, từ trong đô thị tu chân, từng bước một nghịch thiên quật khởi.

Đồng tu Phật Ma Đạo! Đan điền tích súc Chân Long! Có được Thái Cổ Long Thần huyết mạch, thu hoạch được Thượng Cổ Tam Hoàng truyền thừa! Lăng Vân chiến Thiên đấu Địa, trảm yêu trừ ma, một đường nghịch thiên tu hành!

Hắn từ tu chân thế giới mà đến, hắn đem Vũ Toái Hư Không mà đi!

Hắn là Long Hoàng Vũ Thần!

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.