( Phi Lô mạng tiếng Trung cấp độ A ký kết tác phẩm: Huyền Huyễn thần cấp tảo miêu ) chuyển kiếp “Thượng Thương Chi Thượng”, mang theo “Tảo Nhất Tảo hệ thống” .

Thượng Thương Chi Thượng, Vĩnh Hằng Trường Tồn, Luân Hồi Nan Phúc, Vô Thượng Chi Địa.

“Keng, đạt được Đại La Kiếm Thai.”

“Keng, đạt được tùy ý sử dụng Hoang Thiên Đế năng lực một phút, ở nơi này một phút ngươi chính là Hoang Thiên Đế, nắm giữ hắn toàn bộ chiến lực.”

“Keng, mở ra Hồng Hoang phó bản.”

Rong ruổi Chư Thiên Vạn Giới, sảng văn, tuyệt không ngược chủ.

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.