Truyện tự viết,mong mn góp ý và ủng hộ

Năm 2050, một đại dịch virus toàn cầu khiến thế giới chìm trong hỗn loạn, hơn 80% người trên thế giới biến thành zombie,các loài động vật côn trùng cũng bị đột biến khủng khiếp.
Tô Hạo, một cô nhi cố gắng tồn tại trong tận thế hơn 10 năm, cuối cùng lại bị hắn đồng bạn phản bội chết ở bầy zombie, hắn trở về 11 năm trước cùng một cái hệ thống,con đường của hắn lại bắt đầu

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.