Xuyên việt Đại Đường, Vu Trầm Mặc trung bùng nổ.

Thuận Ta thì Sống nghịch Ta thì Chết!

Vì Đại Đường trở thành mặt trời không lặn đế quốc mà phấn đấu suốt đời.

Chờ chút! Lý Thế Dân! Ngươi đứng lại đó cho ta, quản tốt con gái của ngươi.

Tiếp tục như vậy nữa, ta có thể tất cả đều muốn a!

 

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.